aboutus
QC Hồ sơ
Kiểm tra chất lượng là thủ tục quan trọng cho sản phẩm chất lượng cao. Thâm Quyến YuanTe nghiêm ngặt với toàn bộ quá trình sản xuất từ ​​nguyên liệu thô vào nhà máy đến giao thành phẩm. Tất cả các cảm biến bên trong và IC được nhập từ thương hiệu hàng đầu thế giới ở châu Âu. Trước khi giao hàng, đội QC chuyên nghiệp sẽ kiểm tra từng mảnh. Thâm Quyến YuanTe tự hào về hệ thống AC hoàn chỉnh, hiệu quả. Cảm ơn vì đã kiểm soát chặt chẽ từng quy trình sản xuất và phản ứng nhanh về kiểm tra chất lượng, điều này mang lại lợi ích cho cả YuanTe và khách hàng của Thâm Quyến.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc